Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 4. svibnja 2016. – Bouvret protiv Komisije

(predmet F-42/12)1

(Javna služba – Dužnosnici – Mirovine – Članak 11. stavak 2. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju – Mirovinska prava stečena prije stupanja u službu Unije na temelju nacionalnog mirovinskog sustava – Prijenos u mirovinski sustav Unije – Prijedlog za uračunavanje razdoblja osiguranja koji je zainteresirana strana prihvatila i koji je utemeljen na novim općim provedbenim odredbama – Prigovor nedopuštenosti – Pojam akta kojim se nanosi šteta – Članak 83. Poslovnika)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Florence Bouvret (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal i S. Orlandi, odvjetnici, a zatim D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis i S. Orlandi, odvjetnici, i konačno J.-N. Louis, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: D. Martin i J. Baquero Cruz, agenti, zatim J. Currall i G. Gattinara, agenti, a zatim G. Gattinara, agent, i konačno G. Gattinara i F. Simonetti, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje prijedloga prijenosa mirovinskih prava stečenih prije stupanja u službu u Komisiji na temelju izračuna koji uzima u obzir nove opće provedbene odredbe koje su stupile na snagu nakon tužiteljevog zahtjeva za prijenos.

Izreka rješenja

Tužba se odbacuje kao nedopuštena.

Florence Bouvret snosi vlastite troškove te joj se nalaže snošenje troškova Europske komisije.

____________

1 SL C 184, 23. 6. 2012., str. 25.