Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 4 maj 2016 – Maes och Strojwas mot kommissionen

(Mål F-44/12)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Kontraktsanställda – Pensioner – Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Pensionsrättigheter som förvärvats före tillträdet av tjänst vid unionen enligt ett nationellt pensionssystem – Överföring till unionens pensionssystem – Erbjudande om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår som lämnats av tillsättningsmyndigheten eller anställningsmyndigheten på grundval av nya allmänna genomförandebestämmelser – Invändning om rättegångshinder – Begreppet rättsakt som går någon emot – Artikel 83 i rättegångsreglerna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Olivier Maes (Bangkok, Thailand) och Michal Strojwas (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal och S. Orlandi, därefter advokaterna D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis och S. Orlandi, och slutligen advokat, J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis D. Martin och J. Baquero Cruz, därefter J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara och slutligen G. Gattinara och F. Simonetti)

Saken

Ogiltigförklaring av erbjudanden om överföring av pensionsrättigheter som förvärvats före tillträdet av tjänst vid kommissionen på grundval av en beräkning som tar hänsyn till de nya allmänna genomförandebestämmelser som trädde i kraft efter sökandenas ansökan om överföring

Avgörande

Talan avvisas.

Olivier Maes och Michal Strojwas ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 184, 23.6.2012, s. 25.