Language of document : ECLI:EU:F:2010:106

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR PERSONALERETTENS FØRSTE AFDELING

16. september 2010

Sag F­90/09

Frédéric Ernotte

mod

Europa-Kommissionen

»Mindelig bilæggelse af tvisten på Personalerettens initiativ — slettelse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Frédéric Ernotte principalt har nedlagt påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale ham erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, der er forvoldt ved den urimelige sagsbehandlingstid, der kendetegnede Kommissionens behandling af hans sag om anerkendelse af, at den blodprop, som han var udsat for den 28. august 2002, skyldtes en ulykke, og at den havde erhvervsmæssig oprindelse.

Udfald: Sag F­90/09, Ernotte mod Kommissionen, slettes af Personalerettens register. Kommissionen betaler sagsøgeren et engangsbeløb på 10 000 EUR, idet dette beløb også omfatter de advokatudgifter, som sagsøgeren har afholdt.

Sammendrag

Tjenestemænd — søgsmål — mindelig bilæggelse af tvisten ved Personaleretten — slettelse af registeret

(Personalerettens procesreglement, art. 69)