Language of document : ECLI:EU:F:2010:106

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU ESIMESE KOJA ESIMEHE MÄÄRUS

16. september 2010

Kohtuasi F‑90/09

Frédéric Ernotte

versus

Euroopa Komisjon

Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega F. Ernotte palub esimese võimalusena mõista komisjonilt välja varaline ja mittevaraline kahju, mis tekkis ebamõistlikust ajast, mille jooksul komisjon viis läbi infarkti, mille hageja sai 28. augustil 2002, õnnetusjuhtumina ja kutsehaigusena tunnistamise menetlusi.

Otsus: Kustutada kohtuasi F‑90/09: Ernotte vs. komisjon Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Komisjon tasub hagejale kindla summa 10 000 eurot, mis sisaldab hageja kantud advokaaditasu.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 69)