Language of document : ECLI:EU:F:2010:106

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CAMEREI ÎNTÂI
A TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

16 septembrie 2010


Cauza F‑90/09


Frédéric Ernotte

împotriva

Comisiei Europene

„Soluționare amiabilă la inițiativa Tribunalului — Radiere”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Ernotte solicită, în principal, obligarea Comisiei la repararea prejudiciului material și moral care rezultă din termenul nerezonabil în care aceasta ar fi derulat procedurile de recunoaștere a caracterului accidental și a originii profesionale a infarctului a cărui victimă a fost reclamantul la 28 august 2002

Decizia: Cauza F‑90/09, Ernotte/Comisia, este radiată din registrul Tribunalului. Comisia plătește reclamantului suma forfetară de 10 000 de euro, această sumă incluzând onorariile de avocat plătite de acesta.


Sumarul ordonanței

Funcționari — Acțiune — Soluționare amiabilă a litigiului în fața Tribunalului Funcției Publice — Radiere din registru

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 69)