Language of document : ECLI:EU:F:2010:106

SKLEP PREDSEDNIKA PRVEGA SENATA
SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 16. septembra 2010

Zadeva F‑90/09

Frédéric Ernotte

proti

Evropski komisiji

„Sporazumna rešitev spora na predlog Sodišča za uslužbence – Izbris“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero F. Ernotte primarno predlaga, naj se Komisiji naloži povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode, ki jo je utrpel zaradi nerazumnega roka, v katerem je Komisija obravnavala postopke priznanja naključnega izvora in poklicne narave srčnega napada, ki ga je doživel 28. avgusta 2002.

Odločitev:      Zadeva F‑90/09, Ernotte proti Komisiji, se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Komisija tožeči stranki plača pavšalni znesek 10.000 EUR, v katerega so všteti tudi odvetniški stroški, ki jih je ta priglasila.

Povzetek

Uradniki – Pravno sredstvo – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 69)