Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 5.12.2012 - Z v. Euroopan unionin tuomioistuin

(Yhdistetyt asiat F-88/09 ja F-48/10)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Siirto - Yksikön etu - Palkkaluokan ja työtehtävien vastaavuutta koskeva sääntö - Puolustautumisoikeudet - Työpaikkakiusaaminen - Henkilöstösääntöjen 12 artikla - Huolenpitovelvollisuus - Hyvän hallinnon periaate - Kurinpitomenettely - Kurinpitoseuraamus - Kirjallinen varoitus - Puolustautumisoikeudet ja kontradiktorinen periaate)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Z (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: aluksi asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche, sitten asianajaja F. Rollinger)

Vastaaja: Euroopan unionin tuomioistuin (asiamies: A. V. Placco)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätös siirtää kantaja yksikön edun vuoksi toiseen osastoon ja vaatimus vastaajan velvoittamisesta suorittamaan vahingonkorvausta henkisen kärsimyksen johdosta.

Tuomiolauselma

Kanteet yhdistetyissä asioissa F 88/09 ja F-48/10 hylätään.

Asiassa F-88/09 Z vastaa kolmesta neljäsosasta omia oikeudenkäyntikulujaan, ja asiassa F-48/10 Z vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen oikeudenkäyntikulut.

Asiassa F-88/09 Euroopan unionin tuomioistuin vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan yksi neljäsosa Z:n oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 24, 30.1.2010, s. 80.