Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. december 5-i ítélete - Z kontra Bíróság

(F-88/09. és F-48/10. sz. ügy)

Közszolgálat -Tisztviselők - Újrabeosztás - Szolgálati érdek - A besorolási fokozat és a munkakör közötti megfelelés szabálya - Védelemhez való jog - Lelki zaklatás - A személyzeti szabályzat 12. cikke - Gondoskodási kötelezettség - A gondos ügyintézés elve - Fegyelmi eljárás - Fegyelmi szankció - Írásbeli figyelmeztetés - Védelemhez való jog és a kontradiktórius eljárás elve

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Z (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: kezdetben L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek, később F. Rollinger ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Bírósága (képviselő: A. V. Placco meghatalmazott)

Az ügy tárgya

A felperesnek a szolgálat érdekében másik igazgatósághoz történő áthelyezéséről szóló határozat megsemmisítése, valamint nem vagyoni kár megtérítése címén az alperes meghatározott összeg fizetésére történő kötelezése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék az F-88/09. és az F-48/10. sz. egyesített ügyekben előterjesztett kereseteket elutasítja.

Az F-88/09. sz. ügyben Z maga viseli a saját költségei háromnegyedét, az F-48/10. sz. ügyben pedig maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Unió Bírósága részéről felmerült költségeket.

Az F-88/09. sz. ügyben az Európai Unió Bírósága maga viseli saját költségeit és köteles viselni a Z részéről felmerült költségek egynegyedét.

____________

1 - HL C 24., 2010.1.30., 80. o.