Language of document :

2012 m. gruodžio 5 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Z prieš Teisingumo Teismą

(Byla F-88/09 ir F-48/10)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Paskyrimas (į kitas pareigas) - Tarnybos interesas - Atitikties tarp lygio ir užimamų pareigų taisyklė - Teisė į gynybą - Psichologinis priekabiavimas - Tarnybos nuostatų 12 straipsnis - Rūpestingumo pareiga - Gero administravimo principas - Drausminė procedūra - Drausminė nuobauda - Raštiškas įspėjimas - Teisė į gynybą ir teisė būti išklausytam)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Z (Liuksemburgas, Liuksemburgas), iš pradžių atstovaujama advokatų L. Levi ir M. Vandenbussche, vėliau - advokato F. Rollinger

Atsakovas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, atstovaujamas A. V Placco

Dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą ieškovę tarnybos interesais perkelti į kitą skyrių ir neturtinės žalos priteisimas iš atsakovo

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinius sujungtose bylose F-88/09 ir F-48/10.

Byloje F-88/09 Z padengia tris ketvirtadalius savo bylinėjimosi išlaidų; Byloje F-48/10, Z padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Byloje F-88/09 Europos Sąjungos Teisingumo Teismas padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir vieną ketvirtadalį ieškovės bylinėjimosi išlaidų.

____________

1 - OL C 24, 2010 1 30, p. 80.