Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 5. decembra spriedums - Z/Tiesa

(lieta F-88/09 un F-48/10) 

Civildienests - Ierēdņi - Iecelšana citā amatā - Dienesta intereses - Noteikums par saistību starp pakāpi un nodarbinātību - Tiesības uz aizstāvību - Psiholoģiska vardarbība - Civildienesta noteikumu 12. pants - Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses - Labas pārvaldības princips - Disciplinārlieta - Disciplinārsods - Rakstveida brīdinājums - Tiesības uz aizstāvību un sacīkstes princips

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Z (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvji - sākotnēji L. Levi un M. Vandenbussche, advokāti, vēlāk F. Rollinger, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Tiesa (pārstāvis - A. V. Placco)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru prasītājs dienesta interesēs pārcelts uz citu direkciju, kā arī piespriest atbildētājai izmaksāt naudas summu, atlīdzinot morālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

prasības apvienotajās lietās F-88/09 un F-48/10 noraidīt;

lietā F-88/09 Z sedz trīs ceturtdaļas savu tiesāšanās izdevumu un lietā F-48/10 Z sedz savus un atlīdzina Eiropas Savienības Tiesas tiesāšanās izdevumus.

lietā F-88/09 Eiropas Savienības Tiesa sedz savus un atlīdzina Z tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 24, 30.01.2010., 80. lpp.