Language of document :

26. oktoobril 2009 esitatud hagi - Gagalis versus nõukogu

(Kohtuasi F-89/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Spyridon Gagalis (Kraainem, Belgia) (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Hagi, millega palutakse tühistada kostja otsus, millega hagejale keelduti 75% ulatuses hüvitamist kõiki mudavanniraviga seotud kulusid vastavalt personalieeskirjade artiklile 73.

Hageja nõuded

Tühistada kostja 9. detsembri 2008. aasta otsus, millest hageja sai teada 22. detsembril 2008 ning millega keelduti talle 75% ulatuses hüvitamist kõiki mudavanniraviga seotud kulusid vastavalt personalieeskirjade artiklile 73;

tühistada 15. juuli 2009. aasta otsus, millest hageja sai teada 17. juulil 2009 ning millega jäeti rahuldamata hageja kaebus seoses kõigi mudavanniraviga seotud kulude 75% ulatuses hüvitamisega personalieeskirjade artiklile 73 vastavalt;

mõista nõukogult hageja kasuks välja täiendav summa 1551,38 eurot, millele lisanub viivitusintress;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

____________