Language of document :

Tožba, vložena 26. oktobra 2009 - Gagalis proti Svetu

(Zadeva F-89/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Spyridon Gagalis (Kraainem, Belgija) (zastopnik: N. Lhoëst, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Tožba se nanaša na razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, s katero je bilo tožeči stranki zavrnjena povrnitev vseh stroškov, povezanih z zdraviliškim zdravljenjem, v višini 75 % na podlagi člena 73 Kadrovskih predpisov.

Predlogi tožeče stranke

Odločba tožene stranke z dne 9. decembra 2008, ki je bila tožeči stranki vročena 22. decembra 2008 in s katero je bila slednji zavrnjena povrnitev vseh stroškov, povezanih z zdraviliškim zdravljenjem v višini 75 % na podlagi člena 73 Kadrovskih predpisov, naj se razglasi za nično;

odločba z dne 15. julija 2009, ki je bila tožeči stranki vročena 17. julija 2009 in s katero je bila zavrnjena njena pritožba glede povrnitve vseh stroškov, povezanih z zdraviliškim zdravljenjem v višini 75 % na podlagi člena 73 Kadrovskih predpisov, naj se razglasi za nično;

Svetu naj se odredi, naj tožeči stranki plača dodatni znesek 1551,38 EUR, povečan za zamudne obresti;

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

____________