Language of document :

2009 m. spalio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

(Byla F-91/09)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas advokato G. Cipressa

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Komisijos sprendimo atmesti ieškovo prašymą atlyginti žalą, patirtą dėl Komisijos laiško, kuriame prašoma gydytojo atlikti sveikatos patikrinimą siekiant įvertinti ieškovo darbingumą, panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Paskelbti niekiniu Komisijos implicitinį sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovo 2008 m. rugsėjo 9 d. prašymas, ar jį panaikinti;

Prireikus, paskelbti niekiniu Komisijos aktą, kad ir kokia būtų jo forma, kuriuo buvo atmestas dėl sprendimo atmesti ieškovo 2008 m. rugsėjo 9 d. prašymą paduotas 2009 m. kovo 16 d. skundas, ar jį panaikinti;

Prireikus, paskelbti niekiniu 2009 m. birželio 30 d. raštą ADMINB/MB/ks/D(09) Nr. 16349 ar jį panaikinti;

Prireikus, pripažinti, kad Komisijos pareigūnas: a) ASL Le2-Maglie direktoriui išsiuntė 2009 m. gruodžio 9 d. raštą dėl sveikatos patikrinimo Trikazėje (Le); b) ragino įpareigoti ieškovą atlikti tokį patikrinimą; c) informavo kad dėl užsitęsusios ligos (virš 365 dienų) 2003 m. vasario 14 d. pradėta (invalidumo komitetas) ieškovo darbingumo nustatymo procedūra; d) supažindino su visiškai nepagrįstomis nuomonėmis, kad "ieškovas ėmėsi daugybės veiksmų, norėdamas užvilkinti invalidumo komiteto sušaukimą, kuriems kompetentinga Europos Komisijos tarnyba užkirto kelią"; e) pranešė, kad ieškovas "buvo pakviestas atlikti sveikatos patikrinimą Briuselyje 2003 m. gruodžio 8 d."; f) nurodė invalidumo komitete institucijai atstovaujančio asmens pavardę; g) informavo, kad iki 2003 m. gruodžio 9 d. "Komisijos medicinos tarnybai faksu nebuvo persiųsta jokia sveikatos pažyma"; h) išdėstė savo nuomonę, kuri yra visiškai nepagrįsta, kad ieškovas turėjo Komisijos medicinos tarnybai faksu išsiųsti sveikatos pažymą, pateisinančią jo neatvykimą į 2003 m. gruodžio 8 d. sveikatos patikrinimą Briuselyje; i) pridėjo du dokumentus prie 2003 m. gruodžio 9 d. rašto, vienas iš kurių - dėl ieškovo bylos perdavimo invalidumo komitetui, o kitas - ieškovui adresuotas raginimas atlikti sveikatos patikrinimą;

Prireikus, pripažinti ir paskelbti kiekvieno nagrinėjamos žalos atsiradimo veiksnio atskirai ir a fortiori visų veiksnių neteisėtumą;

Priteisti iš atsakovės 300 000 EUR nagrinėjamos žalos atlyginimą arba didesnę ar mažesnę sumą, kurią Tarnautojų teismas pripažins tinkamą;

Priteisti iš Komisijos 10% metinių palūkanų nuo 300 000 EUR sumos, skaičiuojamų nuo kitos dienos, kai Komisija gavo 2008 m. rugsėjo 9 d. prašymą, iki šios sumos sumokėjimo dienos, kasmet kapitalizuojant;

Priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas, mokesčius ir honorarus.

____________