Language of document :

Kanne 4.11.2009 - Ernotte v. komissio

(Asia F-90/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Frédéric Ernotte (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Defalque)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission velvoittaminen korvaamaan kantajalle aineellinen vahinko ja henkinen kärsimys, jotka ovat aiheutuneet kantajalle asian, joka koskee kantajan kärsimän infarktin tunnustamista tapaturmaksi, käsittelytavasta

Vaatimukset

komissio on velvoitettava korvaamaan kantajalle 96 579,175 euroa (korotettuna viivästyskorolla, jonka määrä on laskettava korottamalla kahdella prosenttiyksiköllä perusrahoitusoperaatioita koskevaa Euroopan keskuspankin (EKP) viitekorkoa, 1.1.2006 alkaen) aineellisesta vahingosta, joka kantajalle on aiheutunut siitä, että asian, joka koskee kantajan 28.8.2002 kärsimän infarktin tunnustamista tapaturmaksi, käsittely on ollut välinpitämätöntä ja kestänyt kohtuuttoman kauan

kantajalle on suoritettava vahingonkorvausta hänelle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä, jonka suuruus on väliaikaisesti arvioitu 5 000 euroksi; samalla varataan oikeus siihen, että määrää korotetaan tai alennetaan oikeudenkäynnin kuluessa

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut

____________