Language of document :

Acțiune introdusă la 4 noiembrie 2009 - Ernotte/Comisia

(Cauza F-90/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Frédéric Ernotte (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Defalque, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Obligarea Comisiei la repararea prejudiciului material şi moral suferit de reclamant ca urmare a modului în care i-a fost tratat dosarul privind recunoaşterea originii accidentale a infarctului pe care l-a suportat.

Concluziile reclamantului

Obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 96 579,175 euro (majorată cu dobânzile de întârziere a căror cuantum trebuie calculat la dobânda stabilită de Banca Centrală Europeană pentru operaţiunile principale de refinanţare, majorată cu două puncte, începând cu 1 ianuarie 2006) cu titlu de reparaţie a prejudiciului material suferit ca urmare a superficialităţii şi a termenului nejustificat în care Comisia i-a tratat dosarul privind recunoaşterea originii accidentale a infarctului suferit la 28 august 2002;

acordarea de despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit de reclamant evaluat cu titlu provizoriu ex aequo et bono la 5 000 euro, sub rezerva majorării sau a diminuării în cursul procedurii;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________