Language of document :

Tožba, vložena 4. novembra 2009 - Ernotte proti Komisiji

(Zadeva F-90/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Frédéric Ernotte (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Defalque, odvetnik)

Tožena stranka: Komisja Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Komisiji naj se naloži povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode, ki jo je tožeča stranka utrpela zaradi načina obravnave njenega spisa v zvezi s priznanjem naključnega izvora srčnega napada, ki ga je doživela.

Predlogi tožeče stranke

Komisiji naj se naloži, naj tožeči stranki plača 96.579,175 EUR (skupaj z zamudnimi obrestmi, katerih znesek je treba izračunati po stopnji, ki jo je Evropska centralna banka določila za glavne refinančne operacije, povišani za dve točki, od 1. januarja 2006) kot povračilo premoženjske škode, ki je tožeči stranki nastala zaradi brezbrižnosti in nerazumnega roka, v katerem je Komisija obravnavala njen spis v zvezi s priznanjem naključnega izvora srčnega napada, ki ga je doživela 28. avgusta 2002;

tožeči stranki naj se dodeli odškodnina za nepremoženjsko škodo, ki jo je utrpela, ki je ex aequo et bono začasno ocenjena na 5.000 EUR in se lahko med postopkom poviša ali zmanjša;

Evropski Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________