Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 16. září 2010 - Ernotte v. Komise

(Věc F-90/09)1

Jednací jazyk: francouzština

V důsledku smírného urovnání sporu rozhodl předseda prvního senátu o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 11, 16.1.2010, s. 41.