Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-16 ta' Settembru 2010 - Ernotte vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-90/09) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża, wara li ntlaħaq ftehim bonarju.

____________

1 - ĠU C 11, 16.01.2010, p. 41.