Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 16 september 2010 - Ernotte mot kommissionen

(Mål F-90/09)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 11, 16.1.2010.