Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 9. juuli 2010. aasta määrus - Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-91/09)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Kahju hüvitamise nõude esitamise mõistlik tähtaeg - Hilinemine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Komisjoni poolt hageja sellise taotluse rahuldamata jätmine, milles palutakse hüvitada kahju, mis on väidetavalt tekitatud kirjaga, milles kostja palus arstil läbi viia tervisekontroll, et teha kindlaks, kas hageja on tegelikult töövõimetu.

Resolutsioon

Jätta hagi osalise ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osalise ilmselgelt põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja L. Marcucciolt.

____________

1 - ELT C 11, 16.1.2010, lk 41.