Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 9.7.2010 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-91/09)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Kohtuullinen määräaika vahingonkorvausvaatimuksen esittämiselle - Vaatimus on esitetty liian myöhään)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission hylkäämä kantajan vaatimus sellaisten vahinkojen korvaamisesta, jotka kantaja on väittänyt kärsineensä sellaisen kirjeen johdosta, jolla vastaaja pyysi lääkäriä tekemään kantajalle lääkärintarkastuksen tämän todellisen työkyvyttömyyden arvioimiseksi

Määräysosa

Kanne jätetään osittain tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, ja osittain hylätään selvästi perusteettomana.

Marcuccio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 11, 16.1.2010, s. 41.