Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2010. december 1-i ítélete - Gagalis kontra Tanács

(F-89/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Szociális biztonság - Munkahelyi baleset - Részleges tartós rokkantság - Termálfürdős kúra költségei 75%-ának átvállalásáról szóló határozat - A kezelésnek a személyzeti szabályzat 72. cikke alapján történő megtérítése és a személyzeti szabályzat 73. cikke szerinti kiegészítő költségtérítés - A tartózkodási költségek megtérítésének kizárása - A kiegészítő költségtérítés megtagadása - A személyzeti szabályzat 73. cikke (3) bekezdésének, valamint a baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosításra vonatkozó közös szabályzat 9. cikkének értelmezése)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Spyridon Gagalis (Kraainem, Belgium) (képviselők: N. Lhoëst ügyvéd, később: N. Lhoëst és L. Delhaye ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bauer és K. Zieleśkiewicz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az alperes azon határozatának megsemmisítése iránti kereset, amelyben megtagadta, hogy a személyzeti szabályzat 73. cikke alapján megtérítse a felperesnek a termálfürdős kúrájával kapcsolatos valamennyi költsége 75%-t.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

S. Gagalis viseli az összes költséget.

____________

1 - HL C 312., 2009.12.19., 45. o.