Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2010. gada 1. decembra spriedums - Gagalis/Padome

(lieta F-89/09) 1

Civildienests - Sociālais nodrošinājums - Nelaimes gadījums darbā - Daļēja pastāvīga invaliditāte - Lēmums atlīdzināt 75 % no visiem izdevumiem, kas saistīti ar termisko terapiju - Ārstēšanās izdevumu atlīdzināšana saskaņā ar Civildienesta noteikumu 72. pantu un papildu atlīdzināšana saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. pantu - Izslēgšana no uzturēšanās izdevumu segšanas - Papildu atlīdzināšanas atteikums - Civildienesta noteikumu 73. panta 3. punkta un Vispārējo noteikumu par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu un arodslimību risku 9. panta interpretācija

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Spyridon Gagalis (Kraainem, Beļģija) (pārstāvji - N. Lhoëst, advokāts, pēc tam N. Lhoëst un L. Delhaye, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Bauer un K. Zieleśkiewicz)

Priekšmets

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu atteikt prasītājam atlīdzināt 75 % no visiem izdevumiem, kas saistīti ar termisko terapiju, saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. pantu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Gagalis atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 312, 19.12.2009., 45. lpp.