Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Gericht Erster Instanz Eupen (Belgia) 14. jaanuaril 2021 – IO versus Wallonische Region

(kohtuasi C-23/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Gericht Erster Instanz Eupen

Põhikohtuasja pooled

Hageja: IO

Kostja: Wallonische Region

Eelotsuse küsimused

1.    Kas kohaldatavad riigisisesed õigusnormid, mis Vallooni piirkonna tõlgenduse kohaselt näevad ette, et välisriigis registreeritud sõidukit, mille on muu ELi liikmesriigi kui Belgia residendist ettevõtja (kes võib olla iseseisev juriidiline isik) andnud kasutada Belgias elavale ettevõtte juhile (või sõltumatule spetsialistile), võib ilma uue registreerimise kohustuseta kasutada juhul, kui nimetatud ettevõtte juhil (või sõltumatul spetsialistil) on sõidukis kaasas ettevõtja (kes võib olla iseseisev juriidiline isik) tõend või tõend lepingu kohta (st tõend kuninga 20. juuli 2001. aasta dekreedi artikli 3 § 2 punkti 2 tähenduses), on vastuolus asjaomaste Euroopa Liidu õigusnormidega ja eelkõige Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikliga 49 (asutamisvabadus) ja artikliga 56 (teenuste osutamise vabadus)?

2.    Kas Belgias elavale osanikule ja ettevõtte juhile kasutada antud välisriigis registreeritud sõiduki kasutamise tingimus, et ta saab ettevõttelt töötasu või tulu, on kooskõlas asjaomaste Euroopa Liidu õigusnormidega ja eelkõige ELTL artikliga 40 (asutamisvabadus) ja artikliga 56 (teenuste osutamise vabadus)?

3.    Kas riigisisesed õigusnormid, nagu neid on kirjeldanud ja kohaldanud Vallooni piirkond, on põhjendatud avalikust julgeolekust või muudest kaitsemeetmetest tulenevate nõuetega ja kas riigisisesed õigusnormid, millele antud tõlgenduse kohaselt näevad need siduvalt ette, et sõiduki juhtimisel peavad sõidukis kaasas olema tõendid lepingu ja sõiduki kasutamisõiguse kohta, on taotletud eesmärgi saavutamiseks vajalikud või oleks eesmärki olnud võimalik saavutada ka teiste, vähem rangete ja formaalsete meetmetega?

____________