Language of document :

30. jaanuaril 2009 esitatud hagi - Faria versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(Kohtuasi F-7/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Hispaania) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada perioodi 1. oktoober 2006 kuni 30. september 2007 hindamisaruanne ning ühtlasi mõista kostjalt välja hüvitis hagejale tekitatud kahju eest.

Hageja nõuded

Tühistada perioodi 1. oktoober 2006 kuni 30. september 2007 hindamisaruanne;

vajadusel tühistada 17. oktoobri 2008. aasta otsus hageja esitatud kaebuse rahuldamata jätmise kohta;

mõista kostjalt välja hüvitis hagejale tekitatud mittevaralise kahju eest;

mõista kohtukulud välja Ühtlustamisametilt.

____________