Language of document :

Talan väckt den 2 februari 2009 - Fares mot kommissionen

(Mål F-6/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Soukaïna Fares (Berchem-Sainte-Agathe, Belgien) (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att placera sökanden i funktionsgrupp III, lönegrad 8.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av myndigheten med behörighet att sluta anställningsavtal den 17 oktober, genom vilket denna myndighet avslog sökandens klagomål av den 21 juni 2008 med begäran om ogiltigförklaring av beslutet att placera sökanden i funktionsgrupp III, lönegrad 8, och om placering av sökanden i lönegrad 9 från och med denna dag,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara det ursprungliga beslutet att placera sökanden i funktionsgrupp III, lönegrad 8, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________