Language of document :

Tožba, vložena 3. februarja 2009 - Moschonaki proti Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

(Zadeva F-10/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Chrysanthe Moschonaki (Bruselj, Belgija) (zastopnik: N. Lhoëst, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke zaradi nadlegovanja proti vodji oddelka za človeške vire, in predlog, da se toženi stranki naloži plačilo odškodnine tožeči stranki za nastalo škodo.

Predlogi tožeče stranke

Odločba direktorja fundacije z dne 29. februarja 2008, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke zaradi nadlegovanja proti vodji oddelka za človeške vire, naj se razglasi za nično;

odločba fundacije z dne 24. oktobra 2008, s katero je bila zavrnjena pritožba, ki jo je tožeča stranka 27. junija 2008 vložila na podlagi člena 90(2), naj se, kolikor je to potrebno, razglasi za nično;

fundaciji naj se naloži, da tožeči stranki plača odškodnino, ki je začasno ocenjena na 100.000 EUR;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________