Language of document :

26. jaanuaril 2009 esitatud hagi - Soerensen Ferraresi versus komisjon

(Kohtuasi F-5/09)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Ayo Soerensen Ferraresi (Milano, Itaalia) (esindaja: advokaat C. Di Vuolo)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue hüvitada kahju, mis hagejale tekitati vaimse ahistamisega ning töövõimetuskomisjoni otsusega saata ta töövõimetuse tõttu pensionile.

Hageja nõuded

Mõista kostjalt välja hüvitis hagejale tekitatud füüsilise, moraalse ja varalise kahju eest;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________