Language of document :

Tožba, vložena 26. januarja 2009 - Soerensen Ferraresi proti Komisiji

(Zadeva F-5/09)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Ayo Soerensen Ferraresi (Milano, Italija) (zastopnik: C. Di Vuolo, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Zahtevek za povračilo škode, ki jo je tožeča stranka utrpela zaradi mobinga, kateremu je bila izpostavljena in Odločbe Komisije, da jo zaradi invalidnosti samodejno upokoji.

Predlogi tožeče stranke

Toženi stranki naj se naloži povračilo materialne, nematerialne ter gospodarske škode, ki jo je utrpela tožeča stranka;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________