Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 28 oktober 2010 - Vicente Carbajosa m.fl. mot kommissionen

(Mål F-9/09)(1)

(Personalmål - Allmänt uttagningsprov EPSO/AD/116/08 och EPSO/AD/117/08 avseende bedrägeribekämpning - Rättsakt som går någon emot - Uteslutning av sökande på grund av de resultat de uppnått på tillträdesproven - EPSO:s bristande behörighet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Isabel Vicente Carbajosa m.fl. (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och B. Eggers)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att anta och offentliggöra meddelanden om uttagningsproven EPSO/AD/116/08 och EPSO/AD/117/08 och besluten om rättning av urvalsproven och de skriftliga proven samt om betygssättningen av de muntliga proven.

Domslut

Besluten från Europeiska rekryteringsbyrån (EPSO) att inte uppta Isabel Vicente Carbajosa, avseende uttagningsprovet EPSO/AD/117/08, samt Nina Lehtinen och Myriam Menchén, avseende uttagningsprovet EPSO/AD/116/08, på listan över sökande som får möjlighet att inge en fullständig ansökan ogiltigförklaras.

Talan avvisas i övrigt.

Europeiska kommissionen ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 82, 4.4.2009, s. 37.