Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 23. veebruari 2010. aasta otsus -Faria versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(kohtuasi F-7/09)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Hindamine - Hindamisaruanne - 2006/2007 aasta hindamine - Hindamisaruande tühistamise nõue - Ilmselge hindamisviga - Mittevaralise kahju hüvitamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Hispaania) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: I. de Medrano Caballero, keda abistab advokaat D. Waelbroeck)

Ese

Nõue tühistada perioodi 1. oktoober 2006 kuni 30. september 2007 hindamisaruanne ning ühtlasi mõista kostjalt välja hüvitis hagejale tekitatud kahju eest.

Resolutsioon

Tühistada M. Faria hindamisaruanne, mille koostas Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) perioodiks 1. oktoober 2006 kuni 30. september 2007.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Ühtlustamisameti kohtukulud tema enda kanda ja ühtlasi mõista temalt välja kolm neljandikku M. Faria kohtukuludest.

Jätta üks neljandik M. Faria kohtukuludest tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 69, 21.3.2009, lk 55.