Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 23. februarja 2010 - Faria proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

(Zadeva F-7/09)1

(Javni uslužbenci- Uradniki - Ocenjevanje - Ocenjevalno poročilo - Ocenjevalno obdobje 2006/2007 - Predlog za razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila - Očitna napaka pri presoji - Povrnitev nepremoženjske škode)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Španija) (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) (zastopnika: I. de Medrano Caballero, zastopnik, skupaj z D. Waelbroeckom, odvetnik)

Predmet zadeve

Predlog za razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila za obdobje od 1. oktobra 2006 do 30. septembra 2007 in naložitev toženi stranki, naj plača škodo, ki je nastala tožeči stranki.

Izrek sodbe

Ocenjevalno poročilo M.-H. Faria, ki ga je pripravil Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) za obdobje od 1. oktobra 2006 do 30. septembra 2007, se razglasi za nično.

V preostalem se tožba zavrne.

UUNT poleg svojih stroškov nosi tri četrtine stroškov M.-H. Faria.

M.-H. Faria nosi četrtino svojih stroškov.

____________

1 - UL C 69, 21.3.2009, str. 55.