Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums - Fares/Komisija

(lieta F-6/09) 1

Civildienests - Līgumdarbinieki - Klasificēšana pakāpē - Profesionālās pieredzes ņemšana vērā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Soukaïna Fares (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - L. Vogel, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Curall un G. Berscheid)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu par prasītājas klasifikāciju III funkciju grupā, 8. pakāpē

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Komisijas lēmumu, ar kuru S. Fares k-dze tika klasificēta līgumdarbinieku III funkciju grupas 8. pakāpē, tiktāl, ciktāl tas izriet no S. Fares k-dzes kā līgumdarbinieces 2008. gada 28. marta līguma;

Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 69, 21.03.2009, 54. lpp.