Language of document : ECLI:EU:F:2009:169

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2009 m. gruodžio 15 d.

Byla F‑8/09

Svetoslav Apostolov

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba − Pareigūnai − Nepriimtinas ieškinys − Pradelsimas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo S. Apostolov prašo panaikinti 2008 m. spalio 21 d. Europos Bendrijų Personalo atrankos tarnybos (EPSO) sprendimą atmesti jo skundą dėl 2008 m. balandžio 25 d. EPSO sprendimo, kuriame nurodyta, kad jo atrankos testų rezultatai, gauti per kvietimo teikti paraiškas procedūrą EPSO/CAST27/4/7, yra nepakankami, kad jis būtų įtrauktas į atrinktųjų kandidatų duomenų bazę.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną. Priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Procesas – Terminas ieškiniui pareikšti – Teisės praradimas praleidus terminą – Pateisinama klaida – Sąvoka

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 97 straipsnio 4 dalis ir 100 straipsnio 3 dalis; Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 3 dalis)

Pateisinamos klaidos sąvoka, vartojama su ieškinio terminais susijusioje Bendrijos reglamentavimo srityje ir leidžianti nuo jų nukrypti, reiškia tik ypatingas aplinkybes, kuriomis atitinkama institucija elgėsi taip, kad jos veiksmai galėjo sukelti arba iš esmės išprovokuoti tai, kad sąžiningas ir rūpestingumą, kokio reikalaujama iš įprastai informuoto subjekto, parodęs teisės subjektas susipainiojo.

(žr. 21 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1994 m. gruodžio 15 d. Sprendimo Bayer prieš Komisiją, C‑195/91 P, Rink. p. I‑5619, 26 punktas; 2003 m. gegužės 15 d. Sprendimo Pitsiorlas prieš Tarybą ir ECB, C‑193/01 P, Rink. p. I‑4837, 24 punktas.