Language of document :

A Sąd Okręgowy w Warszawie (Lengyelország) által 2020. október 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ORLEN KolTrans sp. z o. o. kontra Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

(C-563/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Okręgowy w Warszawie

Az alapeljárás felei

Felperes: ORLEN KolTrans sp. z o. o.

Alperes: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló, 2001. február 26-i 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 30. cikke (2) bekezdésének e) pontját, hogy az a vasúti infrastruktúrát használó vagy használni kívánó vasúti társaság részére biztosítja a részvétel jogát a szabályozó szervezet által a vasúti infrastruktúra-használati díj összegének a pályahálózat-működtető általi megállapítása érdekében lefolytatott eljárásban?

Az első kérdésre adott nemleges válasz esetében, úgy kell-e értelmezni a 2001/14/EK irányelv 30. cikkének (5) és (6) bekezdését, hogy az a vasúti infrastruktúrát használó vagy használni kívánó vasúti társaság részére biztosítja azt a jogot, hogy megtámadja a szabályozó szervezetnek a pályahálózat-működtető által megállapított vasúti infrastruktúra-használati díj összegét jóváhagyó határozatát?

____________

1 HL 2001. L 75., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 5. kötet, 401. o.