Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka tribunal correctionnel de Limoges (Ranska) on esittänyt 23.10.2020 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on DS

(asia C-557/20)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal correctionnel de Limoges

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

DS

Muu osapuoli: Union française des maréchaux-ferrants

Unionin tuomioistuin (kuudes jaosto) on 16.3.2021 antamallaan määräyksellä todennut, että Tribunal correctionnel de Limogesin (Ranska) 11.9.2020 tekemällään päätöksellä esittämän ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi.

____________