Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal tribunal correctionnel de Limoges (Francúzsko) 23. októbra 2020 – trestné stíhanie DS

(vec C-557/20)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal correctionnel de Limoges

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

DS

za účasti: Union française des maréchaux-ferrants

Uznesením zo 16. marca 2021 Súdny dvor (šiesta komora) vyhlásil návrh na začatie prejudiciálneho konania za zjavne neprípustný.

____________