Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 5. února 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Köln - Německo) – PR, BV v. Germanwings GmbH

(Věc C-558/20)1

Jednací jazyk: němčina

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 28, 25.1.2021.