Language of document :

Euroopa Kohtu presidendi 5. veebruari 2021. aasta määrus (Landgericht Kölni eelotsusetaotlus - Saksamaa) – PR, BV versus Germanwings GmbH

(kohtuasi C-558/20)1

Kohtumenetluse keel: saksa

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 ELT C 28, 25.1.2021.