Language of document :

Ordonanța președintelui Curții din 5 februarie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Köln - Germania) – PR, BV/Germanwings GmbH

(Cauza C-558/20)1

Limba de procedură: germana

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

____________

1     JO C 28, 25.1.2021.