Language of document :

Žalba koju je 19. studenoga 2020. podnijelo društvo International Management Group (IMG) protiv rješenja Općeg suda (sedmo vijeće) od 9. rujna 2020. u predmetu T-645/19, IMG/Komisija

(predmet C-619/20 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: International Management Group (IMG) (zastupnici: L. Levi, J.-Y. de Cara, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine rješenje Općeg suda od 9. rujna 2020. u predmetu T-645/19;

slijedom toga, vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje o zahtjevima za poništenje i naknadu štete;

naloži tuženiku snošenje troškove postupka u oba stupnja.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog žalbi žalitelj ističe da je u rješenju Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava smatravši da je dopis od 18. srpnja 2019. akt koji se ne može pobijati.

____________