Language of document :

A Törvényszék (hetedik tanács) T-645/19. sz., IMG kontra Bizottság ügyben 2020. szeptember 9-én hozott végzése ellen az International Management Group (IMG) által 2020. november 19-én benyújtott fellebbezés

(C-619/20. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: International Management Group (IMG) (képviselők: L. Levi, J.-Y. de Cara ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék által a T-645/19. sz. ügyben 2020. szeptember 9-én hozott végzést;

következésképpen utalja vissza az ügyet Törvényszék elé annak érdekében, hogy a Törvényszék határozhasson a megsemmisítés iránti kérelemről és a kártérítés iránti kérelemről;

az ellenérdekű felet kötelezze az első- és másodfokú eljárásban felmerült valamennyi költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezés alátámasztása érdekében a fellebbező azt állítja, hogy a megtámadott végzésben a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy a 2019. július 18-i levél nem minősül megtámadható jogi aktusnak.

____________