Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. studenoga 2020. uputio Tribunalul Cluj (Rumunjska) – Happy Education SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

(predmet C-612/20)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunalul Cluj

Stranke

Tužitelj: Happy Education SRL

Tuženici: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 132. stavak 1. točku (i), članak 133. i članak 134. Direktive Vijeća 2006/112 od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 tumačiti na način da obrazovne usluge kao što su usluge iz nacionalnog programa „Școala după școală” („Škola nakon škole”) mogu biti obuhvaćene pojmom „usluga koje su usko povezane sa školskim obrazovanjem” ako ih, u okolnostima kao što su one iz glavnog postupka, pruža privatni subjekt u komercijalne svrhe i u nedostatku partnerskog ugovora sklopljenog s obrazovnom ustanovom?

2.    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, može li priznavanje tužitelja kao „organizacije sa sličnim ciljem” u skladu s člankom 132. stavkom 1. točkom (i) Direktive Vijeća 2006/112 od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, proizlaziti iz nacionalnih zakonskih odredbi o izdavanju odobrenja za obavljanje djelatnosti koje utvrđuje Oficiul Național al Registrului Comerțului (Državni ured za trgovački registar, Rumunjska) na temelju oznake CAEN 8559 – „Ostali oblici obrazovanja (n.d.r.)”, kao i s obzirom na javni interes obrazovnih djelatnosti poput onih iz programa „Škola nakon škole”, čiji je cilj sprečavanje napuštanja školovanja i ranog napuštanja školovanja, poboljšanje školskih rezultata, dopunska poduka, ubrzana poduka, osobni razvoj i socijalna uključenost?

____________

1 SL 2006., L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)