Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 15. prosince 2021 Wolfgangem Kappesem proti rozsudku Tribunálu (desátého senátu) vydanému dne 13. října 2021 ve věci T-429/20, Sedus Stoll AG v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

(Věc C-784/21 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Wolfgang Kappes (zástupci: B. Schneiders, J. Schneiders, T. Pfeifer a N. Gottschalk, Rechtsanwälte)

Další účastníci řízení: Sedus Stoll AG a Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Usnesením ze dne 5. dubna 2022 Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřijatelný a že účastník řízení podávající kasační opravný prostředek ponese vlastní náklady řízení.

____________