Language of document :

Wolgang Kappesi 15. detsembril 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kümnes koda) 13. oktoobri 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-429/20: Sedus Stoll AG versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

(kohtuasi C-784/21 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Wolgang Kappes (esindajad: Rechtsanwälte B. Schneiders, J. Schneiders, T. Pfeifer ja N. Gottschalk)

Teised menetlusosalised: Sedus Stoll AG, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 5. aprilli 2022. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta apellandi kohtukulud tema enda kanda.

____________