Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 15 december 2021 door Wolfgang Kappes tegen het arrest van het Gerecht (Tiende kamer) van 13 oktober 2021 in zaak T-429/20, Sedus Stoll AG / Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

(Zaak C-784/21 P)

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwirant: Wolfgang Kappes (vertegenwoordigers: B. Schneiders, J. Schneiders, T. Pfeifer, N. Gottschalk, Rechtsanwälte)

Andere partijen in de procedure: Sedus Stoll AG, Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (Kamer voor toelating van hogere voorzieningen) heeft bij beschikking van 5 april 2022 de hogere voorziening niet toegelaten en rekwirant verwezen in zijn eigen kosten.

____________