Language of document :

Odvolanie podané 15. decembra 2021: Wolfgang Kappes proti rozsudku Všeobecného súdu (desiata komora) z 13. októbra 2021 vo veci T-429/20, Sedus Stoll AG/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(vec C-784/21 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Wolfgang Kappes (v zastúpení: B. Schneiders, J. Schneiders, T. Pfeifer, N. Gottschalk, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Sedus Stoll AG, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Súdny dvor Európskej únie (komora príslušná preskúmať rozhodnutie) uznesením z 5. apríla 2022 nepripustil odvolanie a rozhodol, že odvolateľ znáša vlastné trovy konania.

____________