Language of document :

Pritožba, ki jo je 15. decembra 2021 vložil Wolfgang Kappes zoper sodbo Splošnega sodišča (deseti senat) z dne 13. oktobra 2021 v zadevi T-429/20, Sedus Stoll AG/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

(Zadeva C-784/21 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnik: Wolfgang Kappes (zastopniki: B. Schneiders, J. Schneiders, T. Pfeifer, N. Gottschalk, Rechtsanwälte)

Drugi stranki v postopku: Sedus Stoll AG, Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče Evropske unije (senat za dopustitev pritožb) s sklepom z dne 5. aprila 2022 ni dopustilo pritožbe in je sklenilo, da pritožnik nosi svoje stroške.

____________