Language of document :

Överklagande ingett den 15 december 2021 av Wolfgang Kappes av den dom som tribunalen (tionde avdelningen) meddelade den 13 oktober 2021 i mål T-429/20, Sedus Stoll AG mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

(Mål C-784/21 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Wolfgang Kappes (ombud: B. Schneiders, J. Schneiders, T. Pfeifer, N. Gottschalk, Rechtsanwälte)

Övriga parter i målet: Sedus Stoll AG, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Europeiska unionens domstol (prövningstillståndsavdelningen) har den 5 april 2022 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att klaganden ska bära sina egna rättegångskostnader.

____________