Language of document : ECLI:EU:C:2022:292


 


 Domstolens kendelse (afdelingen for bevilling af appel) af 5. april 2022 –
Kappes mod Sedus Stoll og EUIPO

(Sag C-784/21 P)

»Appel – EU-varemærker – bevilling af appel – artikel 170b i Domstolens procesreglement – anmodning, der ikke godtgør, at et spørgsmål er vigtigt for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – appellen admitteres ikke«

1.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – bevisbyrde

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170a, stk. 1, og art. 170b)

(jf. præmis 14)

2.      Appel – regler om forudgående bevilling – anmodning om bevilling af appel – formkrav – rækkevidde

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170a, stk. 1, og art. 170b)

(jf. præmis 15-17)

3.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – uoverensstemmelse med Domstolens praksis – anmodning om bevilling, der ikke godtgør vigtigheden af spørgsmålet – admitteres ikke

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170a, stk. 1, og art. 170b)

(jf. præmis 18 og 19)

Konklusion

1)

Appellen admitteres ikke.

2)

Wolfgang Kappes bærer sine egne omkostninger.